Vår prosess

 

Å bygge hus er ofte mer krevende enn man tror, og vi tror du skjønner hvorfor. Derfor er det viktig å ha en samarbeidspartner som tar godt vare på deg gjennom hele prosjektet. Vi starter med befaring av tomten din, og slipper deg ikke før huset er ferdig. Etterpå følger vi deg selvsagt opp gjennom ettårsbefaringen, og som sikkerhetsnett har du dessuten hele 10 års reklamasjonsfrist.

 

Tomtebefaring og første møte

Vi er alltid ute og sjekker tomten opp mot kommunens kart og gjeldende bestemmelser, for å best mulig kunne anbefale og gi råd om type bolig og plassering av boligen på tomten. I første møte starter vi med å fortelle deg hva som kreves i en byggeprosess og hva du må forvente i forhold til kostnader og budsjett. Deretter fokuserer vi på valg av hus og tilpasninger som kan skreddersys etter dine behov. Kanskje har du egne tegninger, eller egne ideer? Vi kan også inngå en tegneavtale slik at du er med og påvirker arkitekten av huset helt fra start.

 

Tilbud

Når vi er enige om leveranseomfanget, utformer vi et tilbud basert på avtale, og hvor beskrivelser av leveransene er med.

 

Kontrakt

Når tilbudet er akseptert, kan vi inngå en kontrakt som sikrer en trygg og forutsigbar byggeperiode, og som gir deg oversikt over tidsforbruk og kostnader i prosjektet.

 

Byggesøknad

Vår byggesaksbehandler håndterer prosessen mot kommunen og sørger for at all dokumentasjon blir sendt inn i henhold til kommunens krav.

 

Prosjektering

Når saken er byggegodkjent i kommunen, starter våre ingeniører å prosjektere huset etter gjeldende krav og regler.

 

Oppmeldingsmøte

Før byggestart gjennomgår vi detaljer og tidsplan med deg, og byggeleder tildeles.

 

Byggeprosessen

Vi bygger huset ditt i henhold til avtalt prosjektplan med fremdrift og budsjett. Eventuelle justeringer og avvik underveis i prosessen håndteres i tett samarbeid mellom deg og oss. Våre byggeledere samordner og koordinerer hele byggeprosessen.

 

Ferdigstillelse

Vi gjennomfører en befaring med deg for å sørge for at siste finish er gjennomført før huset er innflytningsklart.

 

Overlevering

En siste felles befaring med overlevering av nøkkel til lykkelige nye eiere.

 

Ettårsbefaring

Bygget gjennomgås med kritisk blikk, og evt. utbedringer avtales.

 

Evaluering

Vi evaluerer alle gjennomførte prosjekter slik at vi kontinuerlig kan forbedre oss. Fornøyde kunder er vårt levebrød.

 

Ta kontakt med en av våre boligkonsulenter for å komme i gang.